Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Obrona Cywilna

Pan Stanisław Bloch jest inspektorem ds. obrony cywilnej, OSP, zarządzania kryzysowego. Do jego obowiązków należą sprawy związane z obroną cywilną, a w szczególności dotyczące: przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny, zadania związane z ochroną przeciwpożarową oraz prowadzenie i koordynacja działań związanych z Reagowaniem Kryzysowym na terenie Gminy.

Stanisław Bloch – Inspektor ds. Obrony Cywilnej, OSP, Zarządzania Kryzysowego