Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Ewidencja ludności

Pani Irena Krzysztofik jest specjalistą d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, wojskowych, patologii społecznej oraz udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Do jej obowiązków należą sprawy dotyczące ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamości, prowadzenie spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych, ustalaniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

Irena Krzysztofik – Specjalista d/s ewidencji ludności, dowodów osobistych, spraw wojskowych i patologicznych oraz udzielania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych