Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Kultura Sport Zdrowie

Znajdziecie tu Państwo najnowsze informacje dotyczące naszej jednostki, galerię zdjęć z naszych imprez kulturalnych , a w zakładce „Cennik usług” – aktualne ceny i informacje o tym jak skorzystać z naszej oferty np.; wynajmując świetlicę na imprezy okolicznościowe. Do czego serdecznie zapraszam.

Jesteśmy otwarci do współpracy z Państwem. Nasi pracownicy to kompetentni ludzie, którzy z uśmiechem na twarzy załatwią każdy problem, bo w gminnej  kulturze rzeczy niemożliwe załatwiamy od ręki, cuda zajmują nam dwa dni.

Ja ze swej strony dodam, że  można do nas pisać również na adres mailowy – gok@gmina.malbork.pl, lub odwiedzić naszą siedzibę, która mieści się w Urzędzie Gminy Malbork ul Ceglana 7 pokój 12 I piętro.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia
ul. Ceglana 7, tel.: (055) 647-28-07 w 25,  e-mail: gok@gmina.malbork.pl

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia został powołany uchwałą Rady Gminy Malbork nr VIII/46/2003 z dnia 26 06 2003. Wówczas to również przyjęto statut GOKSRTiZ. Uchwała weszła w życie 01 stycznia 2004 roku. Tę datę możemy przyjąć za datę rozpoczynającą działalność tej instytucji, jako jednostki wyodrębnionej, ale podległej Urzędowi Gminy Malbork.

Zgodnie ze statutem GOKSRTiZ podległe są sprawy związane z realizacją zadań z zakresu ochrony dóbr kultury, działalność ruchu społeczno-kulturalnego, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz uczestnictwo w życiu kulturalnym mieszkańców Gminy. GOKSRTiZ prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego  społecznie akceptowanego programu. Praca Ośrodka skupia się przede wszystkim na terenie świetlic wiejskich.

Funkcjonuje osiem świetlic na terenie gminy Malbork.. Znajdują się one we wsiach: Lasowice Wielkie, Stogi, Tragamin, Szawałd, Cisy, Kamienica, Kościeleczki, Kraśniewo. Dodatkowo posiadamy także szatnie sportową w Lasowicach Wielkich i pięknie utrzymane boisko sportowe. Świetlica w Cisach, Kamienicy, Kościeleczkach oraz Kraśniewie nie prowadzą działalności stałej i funkcjonują na zasadzie odpowiedzialności społecznej. W miarę potrzeb społeczności lokalnej można z nich korzystać organizując spotkania, czy szkolenia. W pozostałych świetlicach organizowane są zajęcia dla dzieci i młodzieży, a także okazjonalne spotkania lokalnego środowiska takie jak Dzień Kobiet, konkury świąteczne, czy inne imprezy. Świetlica w Lasowicach, Stogach i Szawałdzie posiada sale internetową z dostępem do internetu.

Jedną z atrakcji gminy są cmentarze, które są świadectwem współistnienia ludności trzech wyznań: katolickiego, ewangelickiego i mennonickiego na tym terenie. Cmentarze mennonicki w Stogach, którego histori sięga XVII wieku jest jednym z najpiękniejszych cmentarzy mennonickich na Żuławach. Cmentarz jest podzielony na dwie części: w pierwszej była niegdyś kapliczka, w drugiej zaś znajduje się część grzebalna będąca najstarszą jego częścią.
Na terenie gminy funkcjonują do dziś kościoły w Szawałdzie – dawniej kościół ewangelicki, Lasowicach Wielkich, (obydwa postały na początku XIX w), a także nowo postały kościół w Stogach i kaplica w Kraśniewie.

Pracownicy i instruktorzy kultury GOKSRTiZ

  • Danuta Zalewska – dyrektor,
  • Bożena Kubińska – księgowa,
  • Danuta Dzięgiel – instruktor kultury świetlica w Stogach,
  • Renata Szyszka – instruktor kultury świetlica w Lasowicach Wielkich,
  • Halina Wróblewska – instruktor w świetlicy w Tragaminie,
  • Ewa Deranek – instruktor świetlicy w Szawałdzie,
  • Elżbieta Wołos – opiekun świetlicy w Kamienicy,
  • Ewelina Wrońska  – opiekun świetlicy w Kościeleczkach,
  • Agnieszka Skotarek- instruktor świetlicy w Cisach,
  • Zdzisław Szafruga – opiekun szatni sportowej w Lasowicach Wielkich.