Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Jak mam segregować odpady komunalne?

Segregacja odpadów – kolory pojemników

Pojemniki, worki koloru

niebieskiego lub z napisem

„MAKULATURA”


PAPIER

Pojemniki, worki koloru żółtego lub z napisem

„PLASTIK”


TWORZYWA SZTUCZNE


METAL

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

Pojemniki, worki koloru
zielonego lub z napisem

„SZKŁO”


SZKŁO
KOLOROWE

ORAZ

BEZBARWNE

Tu wrzucam:

 • gazety i czasopisma
 • katalogi i prospekty
 • papier szkolny i biurowy
 • książki w miękkich okładkach lub z usuniętymi twardymi okładkami
 • torebki papierowe
 • papier pakowy
 • pudełka kartonowe i tekturowe
 • tekturę

Tu wrzucam:

· butelki PET po napojach (najlepiej zgniecione)

 • butelki po płynach do mycia
 • plastikowe zakrętki
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki
 • plastikowe koszyczki po owocach
 • kubki, tacki po produktach spożywczych.
 • folie opakowaniowe i naczynia jednorazowe.
 • puszki po napojach
 • puszki po konserwach
 • drobny złom żelazny i metale kolorowe
 • kapsle
 • opakowania po mleku oraz sokach

Tu wrzucam kolorowe oraz bezbarwne:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania butelki szklane po napojach i żywności
 • butelki po napojach alkoholowych
 • szklane opakowania po kosmetykach
 • stłuczka szklana bez nakrętek, kapsli i korków
 • po kosmetykach

Tu nie wrzucam:

 • zabrudzonego i tłustego papieru
 • papieru z folią
 • papieru termicznego i faxowego,
 • kartonów po mleku i napojach
 • papieru przebitkowego (rachunki, faktury)
 • pieluch jednorazowych
 • podpasek, artykułów i papierów higienicznych
 • worków po cemencie, wapnie
 • tapet

§ kalek, celofanu, pergaminu

Tu nie wrzucam:

 • butelek i pojemników z zawartością
 • butelek i pojemników po olejach (spożywczych, chłodniczych, silnikowych)
 • opakowań po lekach
 • butelek po płynach chłodniczych
 • opakowań po klejach i rozpuszczalnikach.
 • pojemników po wyrobach garmażeryjnych
 • zabawek
 • sprzętu AGD
 • styropianu
 • opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych
 • opakowań po aerozolach
 • puszek po farbach i lakierach
 • zużytych akumulatorów i baterii.

Tu nie wrzucam:

 • szkła stołowego
 • fajansu
 • porcelany i ceramiki
 • luster
 • szkła okiennego
 • żarówek
 • witraży
 • reflektorów
 • izolatorów
 • szkła żaroodpornego
 • doniczek
 • szkła okularowego
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • szyb samochodowych
 • doniczek
 • szkła okularowego

PAMIĘTAJ:
usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

PAMIĘTAJ:
wrzucaj czyste opakowania i zgnieć butelki

przed wrzuceniem


przed wrzuceniem zgnieć

aluminiowe puszki

PAMIĘTAJ:
nie tłucz szkła

przed wrzuceniem do pojemnika,

wrzucaj

czyste opakowania