Wpisy z miesiąca:
Kategorie

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Malbork jest: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku, ul. Gen. de Gaulle’a 70 82-200 Malbork.

Miejscem zagospodarowania odpadów komunalnych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli z terenu gminy Malbork jest: Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie, ul. Rokicka 5 A 83-110 Tczew.

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajduje się na terenie ZGKIM-u w Malborku przy ul. Gen de Gaull’a 70 82-200 Malbork

W punkcie mieszkaniec może bezpłatnie oddawać:

1. Opakowania z papieru i tektury – w tym m. in. kartony opakowaniowe, torby papierowe,
2. Papier i tektura – m. in. gazety, reklamy, książki, tektura, worki papierowe, papier biurowy, zeszytu,
3. Opakowania z tworzyw sztucznych – butelki po napojach, butelki po środkach czystości, worki i folie,
4. Tworzywa sztuczne – m. in. miski, wiaderka, donice, tace, rury PCV,
5. Opakowania ze szkła – butelki szklane, słoiki,
6. Opakowania wielomateriałowe – m. in. kartony po sokach, mleku,
7. Metale – m. in. puszki po napojach, puszki po konserwach, nakrętki od napojów i słoików,
8. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (kompletne, niesprawne).
9. Zużyte baterie i akumulatory,
10. Odpady ulegające biodegradacji – m. in. odpady zielone (liście, trawy, gałęzie),
11. Odpady wielkogabarytowe – m. in. meble,
12. Odpady z rozbiórek i remontów – m. in. gruz ceglany, beton, tynki, wyposażenie z ceramiki,
13. Drewno,
14. Przeterminowane chemikalia – m. in. farby, tusze, kleje, lepiszcza nie zawierające substancji niebezpiecznych, detergenty nie zawierające substancji niebezpiecznych,

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 17:00, a w soboty w godz. 9:00 do 12:00.

Więcej szczegółowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer: (55) 647-46-57, (55) 647-90-38 w.124

Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Rok 2012:

Tabela osiągniętych poziomów 2012 rok

Rok 2013

Poziomy 2013

POZIOMY ROK 2014:

Poziomy 2014