Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Gospodarka odpadami

Szanowni Państwo!

Od dnia 01 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy będą uiszczać opłatę wynikającą ze stawki podstawowej, określonej w uchwale nr  XX/208/2012 Rady Gminy Malbork z dnia 28 grudnia 2012 roku. Metodą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy jest liczba gospodarstw domowych zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka ta będzie wynosiła odpowiednio 71,00 zł brutto za jedno gospodarstwo domowe za odbiór śmieci w sposób mieszany a w przypadku selektywnego zbierania  odpadów będzie ona wynosiła 46,00 zł brutto.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników z danej nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  powstającymi  na nieruchomości , która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy a w części nieruchomość na których nie zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby odebranych pojemników i opłaty która wynosi odpowiednio:                                                

zbierane w sposób mieszany :

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób zmieszany zł/za jedno opróżnienie
120 36,20
240 71,70
360 106,40
1100 292,70

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,266 zł za litr.

zbierane w sposób selektywny:

Wielkość pojemnika, wyrażona w litrach Stawka opłaty, jeśli odpady są zbierane w sposób selektywny zł/za jedno opróżnienie
120 23,50
240 46,60
360 69,20
1100 190,30

W przypadku stosowania pojemników o większej pojemności niż 1500 litrów, stawka opłaty stanowi iloczyn wielkości pojemnika i stawki 0,173 zł za litr.

W załączeniu przekazujemy deklaracje, którą po wypełnieniu przez Państwa należy dostarczyć do Urzędu Gminy Malbork ul. Ceglana 7 82-200 Malbork do 15 marca 2013 roku. Musicie Państwo w niej zdecydować czy będziecie segregować śmieci, co będzie skutkowało mniejszymi opłatami czy też będziecie zbierać odpady w sposób mieszany.

Proszę pamiętać o konieczności rozwiązania umowy z firmą, która dotychczas odbiera śmieci z Waszych nieruchomości. Należy złożyć wypowiedzenie zgodnie z warunkami zawartymi w treści umowy, którą Państwo zawarliście.

W przeciwnym razie może się okazać, że po 1 lipca br. za odbiór odpadów trzeba będzie zapłacić zarówno gminie, jak i podmiotowi, z którym wiąże Państwa umowa,  szczególnie, że niektóre z umów mają kilkumiesięczny okres wypowiedzenia.

Należności za gospodarowanie odpadami od 1 lipca 2013 roku będziecie państwo uiszczać w kasie Urzędu Gminy Malbork lub na konto o numerze: 61 8309 0000 0060 3197 2000 0010.
Wraz z deklaracją przesyłamy również regulamin. Wszystkie inne informacje dotyczące nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz uchwały obowiązujące w tym temacie znajdziecie Państwo na stronie BIP Malbork: http://www.ugmalbork.mojbip.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Malbork

Z poważaniem

Zastępca Wójta Gminy Malbork

Marcin Kwiatkowski

Załącznik nr 1