Wpisy z miesiąca:
Kategorie

Dożynki 2011

Dnia 18 września 2011 roku o godzinie 12:00 w kościele parafialnym w Stogach p.w. Św. Wincentego ã Paulo odbyła się msza św. z okazji dożynek sołeckich.

Do obchodów corocznego święta rolników przyłączyła się Gmina Malbork. Dożynkową mszę św. celebrował ks. proboszcz Marek Duda. W uroczystości udział wzięli Radni i Sołtysi naszej Gminy oraz mieszkańcy wsi Stogi.

Podczas nabożeństwa głos zabrał Wójt Gminy Malbork Pan Julian Grzanko, który podziękował rolnikom za ich pracę i codzienny trud. We mszy św. uczestniczył Poseł na Sejm RP Pan Jan Kulas.

Ważnym wydarzeniem było poświęcenie przez Ks. Proboszcza okazałych wieńców dożynkowych, które wykonane zostały przez Panie z Kół Gospodyń Wiejskich. Po mszy św. zaproszeni goście udali się na uroczysty poczęstunek do świetlicy wiejskiej, gdzie przywitała ich Pani Danuta Dzięgiel i gospodarze dożynek Państwo Maria i Henryk Marchaj oraz Wanda i Tadeusz Marchaj.

Poczęstunek dla gości przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Stogach i Rada Sołecka wsi Stogi.

W czasie uroczystego obiadu życzenia rolnikom złożył v-ce Starosta Powiatu Malborskiego Pan Waldemar Lamkowski. Natomiast Wójt Gminy Malbork Pan Julian Grzanko uhonorował najbardziej zasłużone mieszkanki Stogów – Panią Kazimierę Marchaj i Panią Teresę Siudowską, wręczając im dyplomy i odznaczenia w postaci orderów „serca Matkom Wsi”.

Pan Wójt wręczył również statuetkę dla gospodarzy dożynek, którą ufundował Pan Kazimierz Plocke – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Po zakończeniu części oficjalnej uroczystości wystąpił zespół z Gimnazjum Gminnego pod opieką pana Jacka Jewartowskiego. Uczniowie zaprezentowali wiązankę popularnych utworów muzycznych. Mieszkańcom Stogów, Sołtysowi, Radzie Sołeckiej i Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękujemy za wspaniałą organizację uroczystości.

 

18092011128 18092011133
18092011135 18092011137

Wieniec Kościeleczki i Nowa Wieś