Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Budownictwo

Jeżeli chcesz sprawdzić aktualny plan zagospodarowania przestrzennego właściwą osobą będzie Pan Jan Prokopowicz – podinspektor d/s budownictwa, planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej, mieszkalnictwa, drogownictwa, zamówień publicznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Do jego kompetencji  należą sprawy zagospodarowania przestrzennego oraz nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych, a także prowadzenie spraw związanych z drogami gminnymi, infrastrukturą techniczną i mieszkalnictwem, ochroną informacji niejawnych i danych osobowych.

Jan Prokopowicz – Podinspektor ds. budownictwa, planowania przestrzennego, mieszkalnictwa, drogownictwa i infrastruktury terenowej, zamówień publicznych,ochrony informacji niejawnych i danych osobowych