Wpisy z miesiąca:
Kategorie

APEL O POMOC DLA POGORZELCÓW

Są takie chwile, kiedy czyjaś pomocna dłoń jest niezbędna, czyjaś obecność jest ratunkiem, wybawieniem, otuchą, pocieszeniem…

Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego zwraca się z apelem o udzielenie pomocy rodzinom poszkodowanym w wyniku trzech pożarów jakie na przestrzeni dwóch minionych miesięcy miały miejsce na terenie Gminy Nowy Dwór Gdański.

W dniu 03 lutego 2012 roku w wyniku pożaru budynku położonego przy ulicy Kopernika 15 w Nowym Dworze Gdańskim, cały swój dobytek straciło 6 rodzin – łącznie 15 osób, jakie były tam zameldowane, w tym 4 dzieci. Budynek został przeznaczony do rozbiórki.

W dniu 19 marca 2012 roku doszczętnie spłonął budynek jednorodzinny położony w miejscowości Stobna 12, gmina Nowy Dwór Gdański, w którym zamieszkiwała 12-osobowa rodzina. Budynek został przeznaczony do rozbiórki.

W dniu 28 marca 2012 roku uległ spaleniu budynek znajdujący się w miejscowości Różewo 6, gmina Nowy Dwór Gdański, w którym wyodrębnione były 4 lokale mieszkalne, łącznie było tam zameldowane 12 osób.

Pożar strawił dorobek całego życia wszystkich rodzin, które zamieszkiwały w wyżej wymienionych budynkach. W jednej chwili zostali pozbawieni dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa domowego oraz rzeczy codziennego użytku, dlatego gorąco apeluję i proszę wszystkich, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą poszkodowanym, zarówno w formie rzeczowej jak i finansowej, aby nie pozostali obojętni na los ludzi dotkniętych nieszczęściem.

Gmina Nowy Dwór Gdański w obliczu takiego ogromu tragedii w tak krótkim odstępie czasu nie jest w stanie samodzielnie rozwiązać ciężaru należytej pomocy wszystkim potrzebującym rodzinom.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z apelem o udzielenie wsparcia bądź to w formie rzeczowej bądź finansowej.

Wsparcia w formie rzeczowej można udzielać za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim, z siedzibą przy ulicy Konopnickiej 19 w Nowym Dworze Gdańskim, który to jest jednostką podległą Gminy Nowy Dwór Gdański, osoba do kontaktu – Pani Alicja Skotnicka – telefon kontaktowy (55)-247-21-72 wew. 34, natomiast pomoc finansowa może zostać przekazana na rachunek bankowy numer: 14 8306 0003 0000 8006 2000 0420 z dopiskiem: „pomoc pogorzelcom”.

Za wszelkie wsparcie udzielone w każdej formie, w imieniu osób oczekujących na pomoc, z góry bardzo serdecznie dziękuję.

Dodatkowe informacje na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastonowydwor.pl