Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Wójt Gminy Malbork w  ramach publicznych konsultacji zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych, działających na terenie Gminy Malbork na rzecz jego mieszkańców, do zapoznania się z projektem ” ROCZNEGO  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI  POZARZĄDOWYMI ORAZ  PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI  POŻYTKU  PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2015″

Spotkanie konsultacyjne, podczas którego będą Państwo mogli zgłosić swoje uwagi, odbędzie się 20 października 2014 r. o godzinie  8.00 w Sali Posiedzeń w Urzędzie Gminy Malbork.

 

Uwagi do projektu można również składać do 20 października 2014 r. :

- na adres – na adres e-mail:  bip@gmina.malbork.pl

- lub w wersji papierowej na adres: Urząd Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork

 

Załączniki:

zaproszenie – konsultacje

Roczny – program 2015 projekt

2014 Uchwała – pożytek

ZBIÓRKA WIELKOGABARYTOWA ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO!

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014!!!

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zapraszamy na spotkanie informacyjne w Malborku

AKUMULATOR SPOŁECZNY– dowiedz się jak wyzwolić społeczną energię!

Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY
i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące trwającego konkursu grantowego, 27 sierpnia w Malborku.

 

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

 

Termin naboru wniosków od 11 sierpnia do 11 września 2014.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

UWAGA:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

 

Regulamin konkursu grantowego (2014) – dostępny na www.fundacjapokolenia.pl.

 

Masz pytania dotyczące konkursu? Istnieją kwestie, które sprawią Ci problem. Chcesz rozwiać wątpliwości związane, np. z wnioskowaniem lub realizacją projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne!

 

27.08 (środa) MALBORK godz. 16:00 Starostwo Powiatowe

 

 

Operator Funduszu na terenie powiatu malborskiego:

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

Osoba kontaktowa: Artur Rajkowski
Tel. kom. 791 939 395

 

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY zasili inicjatywy Pomorzan!

 

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach naborów tematycznych dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków: 130 713,06 zł.

Zakres tematyczny naboru:

Remont i wyposażanie świetlic, domów kultury i innych obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne

Termin składania wniosków:

4 sierpnia 2014 r. –19 sierpnia 2014 r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski, ul. Plac Słowiański 17, pok. 211,
82-200 Malbork;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)    wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania ;

b)    kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

c)    wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

Minimalne  wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany do dofinansowania:

Projekt musi uzyskać minimalna liczbę punktów: 8 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski. Pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub telefonicznie: (55) 261 31 46.

 

Dzień Strażaka oraz uroczyste wręczenie sztandaru OSP w Szawałdzie

W sobotę 17 maja 2014 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szawałd obchodzili swoje wyjątkowe święto: Dzień Strażaka oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru. Uroczystość, na której pojawili się przedstawiciele wielu jednostek OSP z terenu naszej gminy, ale i nie tylko, odbyła się na boisku przy świetlicy w Szawałdzie. Ceremonię rozpoczęła się uroczystą mszą w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz przemarszu pododdziałów z kościoła na plac, gdzie odbyła się oficjalna część podczas, której wręczono sztandar. Po części oficjalnej, wszyscy przybyli mieli okazję posłuchać występów młodzieży z Zespołu Szkół w Gminie Malbork przygotowanych pod okiem Pana Jacka Jewartowskiego.  Po szkolnych występach na scenie zagrał zespół muzyczny WitekBand, który poprowadził zabawę taneczna dla wszystkich mieszkańców.

DZIEŃ STRAŻAKA W SZAWAŁDZIE!!!