Wpisy z miesiąca:

Kategorie

SPRZĄTANIE ŚWIATA 2014!!!

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – zapraszamy na spotkanie informacyjne w Malborku

AKUMULATOR SPOŁECZNY– dowiedz się jak wyzwolić społeczną energię!

Wszystkie osoby zainteresowane Funduszem AKUMULATOR SPOŁECZNY
i potencjalnych wnioskodawców zapraszamy na spotkanie informacyjne, dotyczące trwającego konkursu grantowego, 27 sierpnia w Malborku.

 

Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie!

 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego.

 

Termin naboru wniosków od 11 sierpnia do 11 września 2014.

 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się w systemie on-line www.witkac.pl i wypełnić formularz.

 

UWAGA:

Wnioski można składać wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora
on-line
. Jeżeli istnieją problemy techniczne, związane np. z dostępem do Internetu, prosimy o kontakt z Operatorem.

 

Regulamin konkursu grantowego (2014) – dostępny na www.fundacjapokolenia.pl.

 

Masz pytania dotyczące konkursu? Istnieją kwestie, które sprawią Ci problem. Chcesz rozwiać wątpliwości związane, np. z wnioskowaniem lub realizacją projektów? Przyjdź na spotkanie informacyjne!

 

27.08 (środa) MALBORK godz. 16:00 Starostwo Powiatowe

 

 

Operator Funduszu na terenie powiatu malborskiego:

Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6, 83-110 Tczew
biuro@fundacjapokolenia.pl, tel. 58 352 45 46

Osoba kontaktowa: Artur Rajkowski
Tel. kom. 791 939 395

 

 

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY zasili inicjatywy Pomorzan!

 

Lokalna Grupa Działania Spichlerz Żuławski ogłasza nabór

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach naborów tematycznych dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Limit dostępnych środków: 130 713,06 zł.

Zakres tematyczny naboru:

Remont i wyposażanie świetlic, domów kultury i innych obiektów publicznych pełniących funkcje kulturalne

Termin składania wniosków:

4 sierpnia 2014 r. –19 sierpnia 2014 r.

 

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach bezpośrednio (osobiście) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski, ul. Plac Słowiański 17, pok. 211,
82-200 Malbork;

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz:

a)    wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją jego wypełniania ;

b)    kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR,

c)    wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD;

 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

 

 

Minimalne  wymagania, które musi spełniać projekt, aby mógł zostać wybrany do dofinansowania:

Projekt musi uzyskać minimalna liczbę punktów: 8 pkt.

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Spichlerz Żuławski. Pytania należy kierować na adres e-mail: sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub telefonicznie: (55) 261 31 46.

 

Dzień Strażaka oraz uroczyste wręczenie sztandaru OSP w Szawałdzie

W sobotę 17 maja 2014 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szawałd obchodzili swoje wyjątkowe święto: Dzień Strażaka oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru. Uroczystość, na której pojawili się przedstawiciele wielu jednostek OSP z terenu naszej gminy, ale i nie tylko, odbyła się na boisku przy świetlicy w Szawałdzie. Ceremonię rozpoczęła się uroczystą mszą w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz przemarszu pododdziałów z kościoła na plac, gdzie odbyła się oficjalna część podczas, której wręczono sztandar. Po części oficjalnej, wszyscy przybyli mieli okazję posłuchać występów młodzieży z Zespołu Szkół w Gminie Malbork przygotowanych pod okiem Pana Jacka Jewartowskiego.  Po szkolnych występach na scenie zagrał zespół muzyczny WitekBand, który poprowadził zabawę taneczna dla wszystkich mieszkańców.

DZIEŃ STRAŻAKA W SZAWAŁDZIE!!!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego

Z B I Ó R K A

ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Wójt Gminy Malbork wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o. o. organizuje zbiórkę odpadów WIELKOGABARYTOWYCH tj. odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

oraz

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, wiertarki i wszystkie inne urządzenia zasilane energią elektryczną.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą zbierane dnia 10 maja 2014r. (sobota).

Wyżej wymienione odpady należy wystawić:

Zabudowa jednorodzinna – przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

Zabudowa wielorodzinna przy pojemnikach i zagrodach na śmieci.

do dnia 10 maja 2014r. do godziny 8.00.

Ważne!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części  samochodowe (w tym opony), motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, oraz wszelkie opakowania po środkach chemicznych.


Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski

zaprasza na bezpłatne

spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: stowarzyszeń, Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, działających na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Zakres tematyczny spotkań informacyjnych:
Celem spotkań jest dostarczenie informacji o wdrażaniu LSR, podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Program spotkań informacyjnych:

1. Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Spichlerz Żuławski

2. Lokalne kryteria wybory projektów

3. Minimalne wymagania wyboru projektów do dofinansowania

4. Ogólne zasady finansowania wniosków w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

5. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

6. Tryb składania wniosku o dofinansowanie do LGD

Termin spotkań informacyjnych:

Ø 8 maja 2014 r. w Miłoradzu, ul. Żuławska 9 (budynek Urzędu Gminy) w godz. 09:00 – 13:30

Ø 9 maja 2014 r. w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1b (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu) w godz. 09:00 – 13:30

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas tel./fax.: (55) 261-31-46, lub wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl