Wpisy z miesiąca:

Kategorie

W związku z trwającymi pracami nad całorocznym produktem turystycznym Wójt Gminy Malbork zaprasza Państwa do udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 23.04.2014r w Urzędzie Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, I piętro, sala 119, godz. 15.30

 

ZAPROSZENIE !

ZAPROSZENIE ! W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Gminy Malbork do 2020 roku Wójt Gminy Malbork  zaprasza Państwa do udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu25.04.2014r w Urzędzie Gminy Malbork , ul. Ceglana 7, pokój nr 4, godz. 15.00

 

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 Burmistrz Miasta Malborka zaprasza Państwa do udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 23.04.2014r o godz. 15.30 w Urzędzie Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, I piętro, sala 119. (konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz mieszkańców z terenu miasta Malborka, Gminy Malbork i Powiatu Malborskiego)

Konsultacje społeczne wyżej wymienionego dokumentu będą odbywały się również u pozostałych Partnerów MOF Malborka zgodnie z następującym harmonogramem.

22.04.2014-Urząd Miejski w Nowym Stawie, ul. Bema 1,sala posiedzeń I piętro, godz. 15.30 (konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz mieszkańców Gminy Nowy Staw)

24.04.2014-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1B, godz. 16.30 (konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz mieszkańców Gminy Stare Pole)

25.04.2014- Urząd Miasta i Gminy Sztum, ul. Mickiewicza 39, I piętro, sala 33, godz. 15.30 (konsultacje społeczne dla organizacji pozarządowych, pracodawców i innych grup społecznych oraz mieszkańców Miasta i Gminy Sztum, oraz Powiatu Sztumskiego)

Z poważaniem

Wójt Gminy Malbork

Julian Grzanko


Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski

zaprasza na bezpłatne warsztaty szkoleniowe

pn. „Jak skutecznie rozliczyć wniosek w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: stowarzyszeń, Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu, fundacji , Kół Gospodyń Wiejskich oraz osoby fizyczne, działających na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Zakres tematyczny szkolenia:

omówienie formularza wniosku o płatność, kwalikowalności kosztów, warunków przyznania pomocy, przeprowadzenie warsztatów z wypełniania wniosków o płatność

* Termin szkolenia:

Ø 11 kwietnia 2014 r. w Malborku, ul. Plac Słowiański 17 (budynek Starostwa Powiatowego) w godz. 09:00 – 15:30

* Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas tel./fax.: (55) 261-31-46, lub wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl

* Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – termin zgłoszeń upływa 9 kwietnia 2014 r.

Zapewniamy:

* Ciekawy program spotkania i doświadczoną kadrę trenerską

* Atrakcyjny poczęstunek

* Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika warsztatów

Szkolenie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Działania 431 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w ramach PROW 2007-2013

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020 rozpoczynamy konsultacje społeczne. Celem konsultacji jest zebranie Państwa opinii i uwag na temat obecnej kondycji naszego subregionu, jak i pomysłów oraz rekomendacji dotyczących przyszłych planów i działań.

Strategia to ważny dokument pozwalający na optymalne zaplanowanie kierunków lokalnego rozwoju społeczno-gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłych zintegrowanych inwestycji oraz źródeł ich finansowania.

Aby przygotowywany dokument odpowiadał na potrzeby mieszkańców, a wynikające z niego działania i projekty mogły zostać przeprowadzone w sposób efektywny, niezbędne są dla nas Państwa głosy.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do tego procesu poprzez wypełnienie załączonej ankiety, która będzie dostępna na stronie internetowej następujących Urzędów:

- Urząd Miejski w Malborku www.urzad.malbork.pl ,

- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie www.sztum.pl,

- Urząd Miasta i Gminie w Nowym Stawie www.nowystaw.pl,

- Urząd Gminy w Starym Polu www.starepole.pl,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Sztumie www.powiatsztumski.pl,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Malborku www.powiat.malbork.pl

do 31 marca 2014 roku. Wypełnione ankiety można przesłać pocztą elektroniczną na adres: projekty@um.malbork.pl, droga pocztową na adres: Urząd Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miejski w Malborku,

- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,

- Urząd Miasta i Gminie w Nowym Stawie,

- Urząd Gminy w Starym Polu,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Sztumie,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Malborku.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres projekty@um.malbork.pl lub telefonicznie 55 629-04-51

Do pobrania:

MOF Malbork_Ankieta-3

Miasto Malbork wspólnie z partnerami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka (Miasto i Gmina Sztum, Gmina Nowy Staw, Gmina Stare Pole, Gmina Malbork, Powiat Malborski oraz Powiat Sztumski) pozyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Celem niniejszego projektu jest strategiczne przygotowanie Partnerstwa do zintegrowanej realizacji powiązanych funkcjonalnie działań prorozwojowych, poprawa wewnętrznej spójności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Opracowywanie dokumentów strategicznych dla wybranych obszarów współpracy.

2. Konsultacje społeczne dokumentów planistycznych.

3. Przygotowywanie dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę OOŚ dla projektów i inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych.

4. Przygotowywanie studiów wykonalności dla inwestycji wynikających z dokumentów strategicznych.

5. Informacja i promocja projektu realizowana na terenie całego MOF Malborka przez wszystkich Partnerów.

Czas trwania projektu : 01.01.2014-30.06.2015

Wartość projektu: 2 995 960,00 zł (w tym 90% dofinansowania)

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie internetowej: www.urzad.malbork.pl

POMÓŻ JULCI W WALCE Z CHOROBĄ !!!

Lopko Julia

 

Mam na imię Jula i mam 7 lat. Zawsze byłam wesoła i uśmiechnięta. Bardzo lubiłam tańczyć i nie potrafiłam usiedzieć w miejscu. Rodzice mówili, że rozpiera mnie energia. Tak było do maja 2013 r., kiedy to poważnie zachorowałam. Stwierdzono u mnie Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną z naciekami na kręgi i talerz biodrowy, która spowodowała unieruchomienie mnie na okres 8 miesięcy. Odmiana tego nowotworu wymaga długotrwałego leczenia poza szpitalnego, co wiąże się z częstymi kontrolami w UCK w Gdańsku. Czeka mnie długa i kosztowna rehabilitacja mająca na celu przywrócenie sprawności ruchowej.

Chciałabym jak dawniej cieszyć się życiem, chodzić do szkoły, bawić się z koleżankami, po prostu czerpać radość z każdego dnia, jak wszystkie dzieci w moim wieku.

 

 

 

 

 

POMÓŻ JULCI W WALCE Z CHOROBĄ !!!

Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Lopko, 2928 pomagają mi Państwo w powrocie do zdrowia.

 

POMÓŻ NAM POMAGAĆ
KAŻDA DAROWIZNA POMAGA

FUNDACJA AVALON

Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym

KRS: 0000270809

Nr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska S.A.

Bezpośredni link do strony fundacji:

http://www.fundacjaavalon.pl/nasi_beneficjenci/lista/lopko_julia.html#.UxL0He8e-Q8.facebook

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony i rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork.

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony i rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork.

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę:
- mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,
- usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową
- oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową.

Uzbrojenie zależne od położenia działki:
- w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię elektryczną i gaz.
- uzbrojone w wodę i energię elektryczną
- uzbrojone w energię elektryczną

Uregulowane formy prawne i własnościowe.
Sprzedaż gruntów budowlanych na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Ponadto dysponujemy terenem, nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 115 ha, z możliwością wydzielenia gruntu pod konkretną inwestycję.
Teren nieuzbrojony, z zapewnieniem dostępu do wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.
Duży potencjał taniej siły roboczej
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (drogowa i kolejowa)

Gotowość do negocjacji.

Szczegółowe informacje – powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: http://www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI

Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2014 r. o godz. 10.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 512-034-481, 55-664-722-501, 55-647-28-07 wew. 16 lub e-mail: budownictwo@gmina.malbork.pl lub na stronie http:\\www.ugmalbork.mojbip.pl

Wykaz działek oraz mapa poniżej:

przetarg-28.02.20141

Poligon-sprzedaż-03_20141

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2014 ROK

 

HARMONOGRAM USŁUG WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MALBORK WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI: KAMIONKA, KAMIENICA, SZAWAŁD, PIELICA, GAJEWO, LASOWICE, TRAGAMIN, KOŚCIELECZKI, STOGI, KAPUSTOWO.
RODZAJ ODPADÓW STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 4,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,19,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30
MAKULATURA 8 - 5 - 14 -
PLASTIK 8,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25
SZKŁO 17 - 14 - 9 -
POPIÓŁ 3,17,31 14,28 14,28 11,25 23 20
RODZAJ ODPADÓW LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 7,14,21,28 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,22,29
MAKULATURA 9 - 3 - 12 -
PLASTIK 9,23 6,20, 3,17 1,15,29 12,26 10,24
SZKŁO 4 - 5 - 7 -
POPIÓŁ 18 16 12 10,24 7,21 5,19
HARMONOGRAM USŁUG WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MALBORK WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH Z MIEJSCOWOŚCI: NOWA WIEŚ, WIELBARK POLIGON, GROBELNO, LIPOWIEC, KRAŚNIEWO, CISY, KAŁDOWO WIEŚ.
RODZAJ ODPADÓW STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 2,9,16,23,30 6,13,20,27 6,13,20,27 3,10,17,24,29 8,15,22,29 5,12,21,26
MAKULATURA 8 - 5 - 14 -
PLASTIK 8,22 5,19 5,19 2,16,30 14,28 11,25
SZKŁO 17 - 14 - 9 -
POPIÓŁ 3,17,31 14,28 14,28 11,25 23 20
RODZAJ ODPADÓW LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE 3,10,17,24,31 7,14,21,28 4,11,18,25 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,27
MAKULATURA 9 - 3 - 12 -
PLASTIK 9,23 6,20 3,17 1,15,29 12,26 10,24
SZKŁO 4 - 5 - 7 -
POPIÓŁ 18 16 12 10,24 7,21 5,19
UWAGA!!! POJEMNIKI I WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ W DNIU ODBIORU PRZED POSESJĘ LUB DO NAJBLIŻSZEJ DROGI PUBLICZNEJ OD GODZ. 6:00