Wpisy z miesiąca:

Kategorie

Dzień Strażaka oraz uroczyste wręczenie sztandaru OSP w Szawałdzie

W sobotę 17 maja 2014 r. strażacy z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Szawałd obchodzili swoje wyjątkowe święto: Dzień Strażaka oraz poświęcenia i wręczenia sztandaru. Uroczystość, na której pojawili się przedstawiciele wielu jednostek OSP z terenu naszej gminy, ale i nie tylko, odbyła się na boisku przy świetlicy w Szawałdzie. Ceremonię rozpoczęła się uroczystą mszą w kościele Św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz przemarszu pododdziałów z kościoła na plac, gdzie odbyła się oficjalna część podczas, której wręczono sztandar. Po części oficjalnej, wszyscy przybyli mieli okazję posłuchać występów młodzieży z Zespołu Szkół w Gminie Malbork przygotowanych pod okiem Pana Jacka Jewartowskiego.  Po szkolnych występach na scenie zagrał zespół muzyczny WitekBand, który poprowadził zabawę taneczna dla wszystkich mieszkańców.

DZIEŃ STRAŻAKA W SZAWAŁDZIE!!!

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i sprzętu elektronicznego

Z B I Ó R K A

ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

 

Wójt Gminy Malbork wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku Sp. z o. o. organizuje zbiórkę odpadów WIELKOGABARYTOWYCH tj. odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach, takie jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp.

oraz

ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO tj. chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki, zmywarki, mikrofalówki, odkurzacze, żelazka, tostery, komputery, laptopy, telefony komórkowe, odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, wiertarki i wszystkie inne urządzenia zasilane energią elektryczną.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będą zbierane dnia 10 maja 2014r. (sobota).

Wyżej wymienione odpady należy wystawić:

Zabudowa jednorodzinna – przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu.

Zabudowa wielorodzinna przy pojemnikach i zagrodach na śmieci.

do dnia 10 maja 2014r. do godziny 8.00.

Ważne!

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne, takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części  samochodowe (w tym opony), motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi, oraz wszelkie opakowania po środkach chemicznych.


Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski

zaprasza na bezpłatne

spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Zapraszamy wszystkich przedstawicieli: stowarzyszeń, Gminnych Ośrodków Kultury i Sportu, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, osoby fizyczne oraz przedsiębiorców, działających na terenie obszarów wiejskich powiatu malborskiego.

Zakres tematyczny spotkań informacyjnych:
Celem spotkań jest dostarczenie informacji o wdrażaniu LSR, podniesienie wiedzy w zakresie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Program spotkań informacyjnych:

1. Cele Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Spichlerz Żuławski

2. Lokalne kryteria wybory projektów

3. Minimalne wymagania wyboru projektów do dofinansowania

4. Ogólne zasady finansowania wniosków w ramach działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

5. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie pomocy dla działania tzw. Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

6. Tryb składania wniosku o dofinansowanie do LGD

Termin spotkań informacyjnych:

Ø 8 maja 2014 r. w Miłoradzu, ul. Żuławska 9 (budynek Urzędu Gminy) w godz. 09:00 – 13:30

Ø 9 maja 2014 r. w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 1b (budynek Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu) w godz. 09:00 – 13:30

Masz pytania, chcesz zgłosić swój udział? Zadzwoń do nas tel./fax.: (55) 261-31-46, lub wyślij maila na adres sekretariat@spichlerzzulawski.pl lub prześlij faxem kartę zgłoszenia lub wejdź na stronę www.spichlerzzulawski.pl

 

 

 

 

„Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FOTOGRAFICZNYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM

Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski od marca 2014 r. realizują projekt współpracy pn. „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”. Wspólnymi siłami rozwijamy i promujemy produkty turystyczne oraz turystykę rowerową na obszarze trzech powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i malborskiego.

Główny cel projektu to zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Powiśla i Żuław,
w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej oraz szeroko rozumianej turystyki rowerowej na tym obszarze.

W ramach naszego projektu zapraszamy do udziału w FOTOGRAFICZNYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM.

Konkurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i amatorów, zamieszkujących teren powiatu sztumskiego, malborskiego lub kwidzyńskiego.

Przewiduje się podział uczestników na trzy kategorie wiekowe: młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna oraz dorośli.

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie wraz z regulaminem oraz zgodą prawnych opiekunów (jeśli jest wymagana), znajduje się na stronach internetowych:

www.krainadolnegopowisla.pl

www.powislanskalgd.pl

www.spichlerzzulawski.pl

Termin składania prac: do 30 maja 2014 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Ul. Słowackiego 3/4

82-440 Dzierzgoń

lub

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”

Plac Słowiański 17/221

82-200 Malbork

lub

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Górki 3

82-500 Kwidzyn

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny)! Łączna pula nagród – 3 tysiące zł.

ORGANIZATORZY:

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

WYKONAWCA:

Dzierzgoński Ośrodek Kultury

Ul. Krzywa 16

82-440 Dzierzgoń

W razie pytań dotyczących konkursu, proszę kontaktować się z koordynatorem - Panią Sylwią Pławską mail: sylwia.plawska@wp.pl, tel.: 515 288 167.

Projekt Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław” jest finansowany z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy LEADER – projekt współpracy trzech lokalnych grup działania na terenie Powiśla.

 

Szanowni Państwo,

Serdeczne zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych nad projektem „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020”. Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego projektu „Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka na lata 2014-2020”, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: projekty@um.malbork.pl, droga pocztową na adres: Urząd Miasta Malborka, ul. Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

- Urząd Miejski w Malborku,

- Urząd Miasta i Gminy w Sztumie,

- Urząd Miasta i Gminie w Nowym Stawie,

- Urząd Gminy w Starym Polu,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Sztumie,

- Urząd Starostwa Powiatowego w Malborku.

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres projekty@um.malbork.pl lub telefonicznie 55 629-04-51

Do pobrania:

Strategia Rozwoju MOF Malborka na lata 2014-2022

Zał. 1_Raport z konsultacji społecznych_MOF Malbork 2014-2020

W związku z trwającymi pracami nad całorocznym produktem turystycznym Wójt Gminy Malbork zaprasza Państwa do udziału w Konsultacjach społecznych, które odbędą się w dniu 23.04.2014r w Urzędzie Miasta Malborka, Pl. Słowiański 5, I piętro, sala 119, godz. 15.30