Wpisy z miesiąca:

Kategorie

KONSULTACJE!

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH

 

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W GDAŃSKU ZAPRASZA NA KONSULTACJE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA:

„ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 515 OD GRANICY M. MALBORK DO GRANICY WOJEWÓDZTWA”

1. PRZEDMIOT KONSULTACJI

Prezentacja rozwiązań projektowych dotyczących w/w zadania na odcinku gminy Malbork. Projekt obejmuje wykonanie rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 515 o łącznej długości ok. 30,6km.

2. FORMA KONSULTACJI

Konsultacje przeprowadzone będą w formie zgłaszania opinii i uwag w trakcie spotkania z zespołem projektowym.

2. TERMIN I MIEJSCE KONSULTACJI

Gmina Malbork – Środa 18 lutego 2015 roku, godz. 17:00, Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Malborskiej

W 2014 roku w Gminie Malbork był realizowany projekt pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Malbork„. Projekt ten był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W naszej gminie dzięki temu projektowi funkcjonują  dwa oddziały przedszkolne. Pierwszy znajduje się w Zespole Szkół w Gminie Malbork a drugi w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej. Wychowaniem przedszkolnym w tych oddziałach objętych zostało 62 dzieci w tym 32 dziewczynki oraz 30 chłopców w wieku 5 lat i 6 lat.

W ramach przeprowadzonego projektu w Zespole Szkół w Gminie Malbork oraz w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Malborskiej:

  • utworzono nowy plac zabaw dla dzieci,
  • dostosowano wyodrębnioną przestrzeń przedszkolną do potrzeb dzieci młodszych,
  • wyposażone zostały sale dydaktyczne w niezbędny sprzęt umożliwiający rozwój edukacyjny dzieci,

Całkowity koszt projektu wyniósł 100.913,73 zł i został w całości sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Bezpłatne konsultacje!

Odwołanie przetargu z dnia 02.01.2015 r.

Ogłoszenie o przetargu!

Ogłoszenie o przetargu!

Harmonogram wywozu odpadów na 2015 rok

Wójt Gminy Malbork ogłasza ustny przetarg nieograniczony  na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Malbork.

Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
W zależności od karty terenu przeznaczone pod zabudowę:
- mieszkalną jednorodzinną wolnostojącą,
- usługową z uzupełniająca funkcją mieszkaniową
- oraz mieszkaniową z uzupełniająca funkcją usługową.

Uzbrojenie zależne od położenia działki:
- w pełni uzbrojone w wodę, kanalizacje, energię elektryczną i gaz.
- uzbrojone w wodę i energię elektryczną
- uzbrojone w energię elektryczną

Uregulowane formy prawne i własnościowe.
Sprzedaż gruntów budowlanych na własność w drodze ustnego przetargu nieograniczonego.

Ponadto dysponujemy terenem, nie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego o powierzchni 115 ha, z możliwością wydzielenia gruntu pod konkretną inwestycję.
Teren nieuzbrojony, z zapewnieniem dostępu do wszelkiego rodzaju składników infrastruktury.
Duży potencjał taniej siły roboczej
Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna (drogowa i kolejowa)

Gotowość do negocjacji.

Szczegółowe informacje – powierzchnie, funkcje oraz ceny wywoławcze i załącznik graficzny znajdują się na: http://www.ugmalbork.mojbip.pl w zakładce PRZETARGI

Najbliższy przetarg odbędzie się dnia 09 stycznia 2015 r. o godz. 10.00

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać po numerem telefonu: 512-034-481, 55-664-722-501, 55-647-28-07 wew. 16 lub e-mail: budownictwo@gmina.malbork.pl lub na stronie http:\\www.ugmalbork.mojbip.pl

Wykaz działek poniżej:

Przetarg na nieruchomości – ogłoszenie 10.12.2014

Zaprzysiężenie nowego Wójta Gminy Malbork

Dnia 01 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w Zespole Szkół w Gminie Malbork odbyła się I inauguracyjna Sesja Rady Gminy Malbork. W czasie jej trwania ślubowanie złożyli nowo wybrani radni, którzy spośród siebie wybrali Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Ślubowanie złożył także Wójt – Marcin Kwiatkowski.

Pierwszą sesję, do momentu wyboru Przewodniczącego, poprowadziła Pani Elżbieta Wołos. W VII kadencji w obradach Rady Gminy Malbork będzie brało udział sześciu nowych radnych i dziewięć osób z poprzedniego składu Rady. Sesja rozpoczęła się od przedstawienia przez Wiceprzewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej Leszka Wojtaś informacji  z przebiegu prac Komisji i odczytania protokołu. Nowi radni odebrali zaświadczenia o wyborze i zostali zaprzysiężeni. Po raz pierwszy też głosowali wybierając nowego Przewodniczącego Rady. W tajnym głosowaniu okazało się, że tę funkcję pełnić będzie radny Michał Błachut. Również w tajnym głosowaniu wybrano Wiceprzewodniczącego, którym została radna Elżbieta Wołos.

Podczas pierwszego posiedzenia sesji, w obecności radnych, sołtysów, dyrektorów szkół, pracowników Urzędu oraz zaproszonych gości, ślubowanie złożył również nowy wójt gminy Malbork, Marcin Kwiatkowski. Po wypowiedzeniu słów przysięgi, pierwszy dzień grudnia stał się dla niego jednocześnie pierwszym dniem pracy na nowym stanowisku. Marcin Kwiatkowski oficjalnie przejął obowiązki wójta. Podczas swego wygłoszenia nowo wybrany wójt serdecznie podziękował mieszkańcom gminy Malbork za oddanie na niego głosów oraz poparcie go w kapani wyborczej, czego skutkiem było wybranie go w pierwszej turze wyborów samorządowych, które odbyły się 16 listopada 2014 roku. Podziękowanie swe złożył również poprzedniemu wójtowi Julianowi Grzanko za to, iż pozostawił gminę w dobrej kondycji finansowej wraz z przygotowanymi projektami rozwoju gminy na przyszłe lata.

W VII kadencji Radę Gminy Malbork reprezentować będą:

1. Błachut Michał,

2. Wołos Elżbieta,

3. Bartecka Wioletta,

4. Grad Elżbieta,

5. Przewlekła Dorota,

6. Kapuścińska Bożena,

7. Dąbrowska Danuta,

8. Pidek Adam,

9.Farysej Tomasz,

10.  Turbak Władysław,

11.  Kwitnewska Małgorzata,

12.  Pilipiec Wojciech,

13.  Michał Skotarek,

14.  Matysiak Sylwester,

15.  Stasiołek Beata.